Facebook Google YouTube
ITAM Zabrze O Instytucie Monitoring wizyjny
Monitoring wizyjny oraz ewidencja wejścia/wyjścia z obiektu PDF Drukuj Email

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych
oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani /Panu na  mocy Rozporządzenia RODO może Pani/Pan kontaktować się  z Inspektorem  Ochrony Danych (IOD), w następujący sposób:

-        email:    Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

-        nr tel.: (+48 32) 271 60 13

-        pisemnie na adres: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Techniki i Aparatury  Medycznej, ul. Roosevelta 118, 41-800 Zabrze

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy -  zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony   osób  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE   (ogólne  rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie  „RODO”, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Techniki i Aparatury Medycznej, ul. Roosevelta 118, 41-800  Zabrze.

1)     Pani/Pana dane osobowe, w tym wizerunek, utrwalony za pomocą monitoringu wizyjnego oraz dane zbierane w rejestrze wejść i wyjść będą przetwarzane ze względu na prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora Danych Osobowych, to jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, a także porządku na terenie należącym do Administratora (budynku wraz z przyległym terenem) oraz gdy przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

2)     Podstawę prawna przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a także art. 35 ust. 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

3)     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat, za wyjątkiem wizerunku, który będzie przetwarzany przez okres 7 dni od daty jego utrwalenia (chyba, że istnieje szczególna okoliczność, z uwagi na którą zapis z monitoringu będzie przechowywany przez dłuższy okres,
w tym przez czas ewentualnego postępowania prowadzonego na podstawie przepisów prawa).

4)     Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom: podmiotowi ochraniającemu, a także innym upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek.

5)     Dysponuje Pani/Pan prawem dostępu do treści swoich danych oraz prawem do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawem do przenoszenia danych, prawem wniesienia sprzeciwu.

6)     Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

7)  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w postaci imienia i nazwiska jest warunkiem niezbędnym do wejścia na teren obiektu należącego do Administratora Danych Osobowych

(* jeżeli dotyczy)

 
© 2010 - 2020 ŁUKASIEWICZ - ITAM
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce.