Zapytanie ofertowe na opracowanie graficzne projektu oraz wydruk materiałów Drukuj

Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM zaprasza do składania ofert na przygotowanie graficzne i wydruk materiałów dla uczestników związanych z zakresem spotkań typu matchmaking dla przedsiębiorstw w branży medycznej dotyczących wdrażania innowacyjnych rozwiązań w obszarze medycznym, wspierających kompetencje branżowe, zmierzający do wypracowania projektów B+R+I, na potrzeby realizacji projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania (SO RIS w PPO)” nr WND-RPSL.01.03.00-24-06A2/16, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


załączniki:

Zapytanie ofertowe,

Formularz ofertowy,

Zestawienie ofert.