Świadczenie usług ochrony osób i mienia dla Łukasiewicz - ITAM 2020 Drukuj

Załączniki:

 

Ogłoszenie (01.12.2020 r.)


PDF
SIWZ (01.12.2020 r.)
PDF
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (01.12.2020 r.)

WORD

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału (01.12.2020 r.)

WORD

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (01.12.2020 r.)

WORD

Załącznik nr 4 - Wzór umowy (01.12.2020 r.)

PDF

Załącznik nr 5 - Informacja o grupie kapitałowej (01.12.2020 r.)WORD

Załącznik nr 6 - Wykaz osób (01.12.2020 r.)WORD

Załącznik nr 7 - Wykaz usług (01.12.2020 r.)WORD

Odpowiedzi na pytania (11.12.2020 r.)


 

PDF

Zestawienie z otwarcia ofert (16.12.2020 r.)

 

PDF

Wybór najkorzystniejszej oferty (22.12.2020 r.)

 

PDF