BIP

ITAM Zabrze Aktualności
Wybory do Rady Instytutu Sieci 2019

Zarządzenie Dyrektora nr 5/2019

z dnia 4 listopada 2019 roku

w sprawie zarządzenia wyborów oraz powołania Komisji wyborczej do zorganizowania i przeprowadzenia wyborów Rady Instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej

 

§1.

Na podstawie § 13 ust. 2 Statutu ŁUKASIEWICZ – ITAM zarządzam przeprowadzenie wyborów do Rady Instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej, zwanej dalej Radą Instytutu.

 

§2.

Na podstawie § 13 ust. 1 Statutu ŁUKASIEWICZ - ITAM powołuję Komisję wyborczą, zwanej dalej Komisją, do zorganizowania i przeprowadzenia wyborów Rady Instytutu w następującym składzie:

  1. Agnieszka  GAWEŁ
  2. Katarzyna  NIEDZWIEDŹ
  3. Janina  ŚLEDZIEWSKA

 

§3.

Do zadań Komisji należy:

1)   uchwalenie i ogłoszenie regulaminu prac komisji wyborczej wraz z terminarzem wyborów;

2)   sporządzenie list wyborców składających się z pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze;

3)   rejestrowanie kandydatów oraz ogłaszanie list kandydatów;

4)   sporządzenie kart do głosowania oraz przygotowanie urn wyborczych;

5)   przeprowadzenie głosowania;

6)   obliczenie głosów;

7)   ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów;

8)   przyjmowanie zarzutów wyborczych oraz ich niezwłoczne przekazywanie Dyrektorowi.

 

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

 
ITAM współtworzy Łukasiewicza

Dla biznesu, dla nauki, dla polskiej gospodarki

Powstaje Sieć Badawcza Łukasiewicz

1 kwietnia 2019 roku rusza Łukasiewicz – trzecia największa sieć badawcza w Europie. Wkrótce, korzystając z dorobku 38 instytutów badawczych, Łukasiewicz przedstawi kompleksową ofertę dla przedsiębiorców. Skorzystać z niej będą mogły zarówno start-upy, małe i średnie firmy, jaki i wielkie koncerny oraz rynkowi championi. Nowy podmiot, skupiający potencjał krajowych instytutów badawczych, już na starcie dysponuje kilkuset laboratoriami oraz światowej klasy naukowcami.

- Wiele firm, szczególnie małych i średnich nie wie, że może współpracować i czerpać z ogromnego kapitału know-how polskiej nauki. Tę lukę w transferze wiedzy do biznesu wypełni Sieć Badawcza Łukasiewicz. Do dyspozycji rynkowych graczy w Polsce – komercyjnie i niekomercyjnie – oddajemy zaplecze badawcze do rozwijania własnych pomysłów i produktów.  Od 1 kwietnia biznes będzie mógł m.in. korzystać z laboratoriów, pozyskiwać wyniki badań, kupować licencje, zamawiać analizy czy też zgłaszać zapotrzebowanie na konstrukcję najnowocześniejszych urządzeń. Poprzez działania komercjalizacyjne uwalniamy olbrzymi potencjał polskiej myśl naukowej z laboratoriów do konkretnych zastosowań komercyjnych i biznesowych mówi Piotr Dardziński, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Pełnomocnik Rządu ds. reformy instytutów badawczych.

Łukasiewicz jako projekt biznesowy zerwie ze stereotypem jednostek badawczych, postrzeganych jako niedostępne dla przedsiębiorców i hermetyczne środowisko naukowe.

Chcemy stanowić przyjazny i dostępny pomost między biznesem a nauką. Jesteśmy skłonni sprzedawać biznesowi wyniki badań, prawa ochronne własności intelektualnej, a także wynajmować zaplecze technologiczne i kadry badawcze do przeprowadzania testów własnych pomysłów w warunkach laboratoriów czy półtechniki. Będziemy pomocnym i rozumiejącym biznes partnerem firm oczekujących wsparcia we wskazywaniu kierunków rozwoju ich oferty – deklaruje Piotr Dardziński.

Łukasiewicz dysponuje wartym miliardy złotych najnowocześniejszym w kraju zapleczem badawczym, którego budowa przekracza możliwości finansowe większości firm. Zatrudnia kadry, którymi na co dzień nie dysponuje znacząca część krajowego biznesu. Łukasiewicz otwiera się na współpracę z tymi, dla których czas to pieniądz i dla których budowa własnych ośrodków badawczych jest nierealna lub nieopłacalna.

Centrum Łukasiewicz opracuje i przedstawi kompleksową ofertę handlową skomponowaną z dorobku tworzących sieć 38 instytutów. Połączony potencjał zapewni zdolność do realizacji dużych projektów na rzecz rozwoju gospodarki, a także ułatwi współpracę międzynarodową.

Wspierając biznes i polskie instytuty badawcze, Łuksiewicz docelowo będzie przyczyniać się do rozwoju gospodarczego kraju, generowania nowych miejsc pracy i budowania prestiżu Polski na arenie międzynarodowej. Ponadto polskie uczelnie zyskają doskonałego partnera do realizacji programu „Doktoraty wdrożeniowe”, a instytucje państwowe silne zaplecze eksperckie, niezbędne do realizacji polityki rozwoju kraju.

Wstępne założenia działalności Łukasiewicza zostaną przedstawione 21 i 22 maja 2019 roku podczas kongresu Impact19 w Krakowie.

Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM współtworzy Łukasiewicza.

 

Jednym z celów jest również stworzenie rozpoznawalnej marki Łukasiewicz, dlatego w komunikacji prosimy o używanie skrótu „Łukasiewicz” oraz „Instytut Łukasiewicza” (nie „Sieć”, „Sieć Badawcza”, „SBŁ”)

 
© 2010 - 2020 Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce.