BIP

ITAM Zabrze Organy i osoby
Organy i osoby PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Tomaszewski   
czwartek, 10 września 2015 00:00

Organami Instytutu są:

  • Dyrektor,
  • Rada Naukowa.

Szczegółowe uprawnienia i obowiązki organów Instytutu regulują przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2018 poz. 736 ze zm.).

Organami Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej ITAM są:

Dyrektor:  Dr hab. inż. Janusz Wróbel, prof. ITAM

Całokształtem działalności Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej ITAM kieruje Dyrektor, który w szczególności:

  • ustala plany działalności Instytutu,
  • realizuje politykę kadrową,
  • zarządza mieniem i odpowiada za wykorzystanie mienia Instytutu na realizację jego zadań statutowych,
  • odpowiada za wyniki działalności naukowej i badawczo-rozwojowej Instytutu,
  • reprezentuje Instytut,
  • podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Instytutu, z wyjątkiem spraw należących do zakresu działania Rady Naukowej.

Dyrektor kieruje Instytutem przy pomocy swoich zastępców oraz kierowników komórek organizacyjnych. Dyrektora powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw gospodarki, po zasięgnięciu opinii Radny Naukowej, w trybie przewidzianym ustawą o  instytutach badawczych.

Rada Naukowa ITAM
Przewodniczący Rady Naukowej ITAM: Prof. dr hab. inż. Zbigniew Paszenda

 

Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w zakresie wynikającym ze statutu oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej. Rada Naukowa składa się z 20 członków. Kompetencje Rady Naukowej ITAM określa ustawa o instytutach badawczych. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Naukowej, jej stałych i doraźnych organów, określa Regulamin Rady Naukowej przez nią uchwalony.

 
© 2010 - 2019 Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce.